Monday, February 28, 2011

Vývoj na trhu aplikací pro chytré telefony

Když 9. ledna 2007 Steve Jobs na veletrhu Macworld představil iPhone, nejnovější přírůstek do rodiny zařízení Apple, zřejmě jen málokdo si dokázal představit, jak velký úspěch tento výrobek zaznamená. O to méně se asi dalo předpokládat, že pro novou generaci smartphonů, které se snažily navázat na úspěch iPhone, ve velmi krátké době vyroste mnohamiliardový trh s aplikacemi.

První byl v této oblasti opět Apple, když do svého iTunes Store dne 10. června 2008 přidal novou část výstižně pojmenovanou „App Store“. Následoval Android Market společnosti Google, který byl spuštěn 22. října 2008, Webos Appcatalog pro Palm (16. 12. 2008), Ovi Store společnosti Nokia (26. 5. 2009) a v neposlední řadě obchody pro Blackberry (1. 4. 2009) a mobilní zařízení na platformě Microsoftu (5. 10. 2009). Existuje i celá řada dalších obchodů s aplikacemi, přesto nejsou natolik významné, aby bylo nutné je zde výslovně uvádět. Základní parametry o výše zmíněných obchodech je možné nalézt v následující tabulce.
Tabulka 1 – Nejvýznamnější obchody s aplikacemi pro chytré telefony

Počet aplikací v jednotlivých obchodech a zároveň přítomnost dominantních hráčů na tomto trhu dokládá, že ekonomika aplikací pro chytré telefony (dále možno jen „aplikace“) nebude mít negativní vývoj. Jen odhad společnosti Chetan Sharma hovoří o tom, že v roce 2012 se bude na tomto trhu hrát o 17,5 miliardy dolarů. Odhadnout ale růst a vývoj v této oblasti v delším než střednědobém horizontu, to je velmi těžký úkol.


Očekávaný vývoj na trhu aplikací pro chytré telefony

To, jakým směrem se bude v nejbližší době trh vyvíjet, nám může napovědět statistika z předchozích let, očekávané prodeje zařízení, pro které jsou aplikace určeny, zvyšující se počet předplatitelů datových služeb a v neposlední řadě také rozšiřování portfolia zařízení s kompatibilními operačními systémy.

Vývoj na trhu aplikací pro mobilní zařízení
Obrázek 1 - Odhad vývoje na trhu aplikací pro mobilní zařízení

Jak nám ukazuje předchozí graf, růst tržeb na trhu aplikací zatím vždy dosahoval desítek procent ročně a očekává se, že tento trend bude v nejbližších letech pokračovat.

Počty předplatitelů datových služeb
Obrázek 2 - Růst počtu předplatitelů datových služeb

Z dlouhodobého růstu počtu uživatelů předplaceného mobilního datového připojení lze usuzovat na trend rostoucí poptávky po aplikacích pro smartphony, protože právě ony umožní tyto telekomunikační služby naplno využít.

Trh s chytrými telefony

Obrázek 3 - Trh s chytrými telefony

Na trhu se smartphony se v poslední době událo mnoho nového. Své výsadní postavení ztratila společnost Nokia s operačním systémem Symbian a roli dominantního hráče na trhu obsadila firma Google se svými chytrými telefony postavenými na platformě Android.

Nejčastěji používané aplikace

Obrázek 4 - Nejčastěji používané aplikace

Graf zobrazuje, který typ aplikace si uživatelé chytrých telefonů spustí alespoň jednou do měsíce. Jak je zřejmé, nejoblíbenější aplikace spadají do kategorie her, komunikace a multimédií.


Zhodnocení a závěr

Trh aplikací pro chytré telefony neustále roste. Tento trend bude v nejbližší době jenom posílen tím, že se budou chytré telefony stávat přístupnějšími pro uživatele díky snižování cen přístrojů a také díky rostoucímu počtu předplatitelů mobilních datových služeb, které umožní aplikace využívat.

I když by současný vývoj mohl na první pohled lépe vypadat pro nového leadera v oblasti chytrých telefonů – společnost Google – není jisté, zda její tržby z prodaných aplikací mohou v nejbližší době překonat tržby společnosti Apple. Zatímco na App Store je kolem tří čtvrtin aplikací placených, na platformě Android je situace diametrálně odlišná. Open source software zřejmě láká více nadšenců, kteří netvoří aplikace primárně kvůli zisku, a možná i z tohoto důvodu je většina aplikací na Android Marketu zdarma. I průměrná cena aplikací pro Android je nižší (kolem 60 CZK) než je tomu u aplikací pro iOS (75 CZK).

Cena aplikací v obchodech však nemusí být rozhodující. Platformy pro chytré telefony se totiž zároveň stávají operačními systémy pro tablety, které se nyní dostávají na trh. V minulém roce se jejich prodej vyšplhal téměř na 20 milionů zařízení a již v roce 2013 by se jich podle studie společnosti Gartner mohlo prodat více než 150 milionů. Jedná se tedy o velký trh, který bude moci sdílet současnou základnu aplikací pro chytré telefony a dále ji rozšiřovat. Pokud by se více ujal operační systém společnosti Google, mohlo by to výrazně zvýšit tržby společnosti v oblasti mobilních aplikací.

Na poli tabletů se zřejmě bude snažit obsadit větší prostor trhu společnost Microsoft. Na první polovinu tohoto roku je již ohlášených 35 nových tabletů s procesory Intel Atom a operačním systémem Windows 7. Pokud by se vyplnili předpovědi některých analytiků, kteří tvrdí, že roli smartphonů do budoucna převezmou ve velké míře tablety, mohlo by to znamenat další body pro Microsoft. Dohoda se společností Nokia, které zajistí Microsoftu odbyt pro jejich mobilní operační systém na přístroje této finské společnosti, pak pozici softwarového giganta z Redmondu upevní. Je otázka, zda to zajistí budoucnost i společnosti Nokia, to je ovšem téma na jinou diskuzi.

Jistě se budou objevovat i další zařízení, na kterých bude možné provozovat aplikace původně určené pro chytré telefony, ve zprávě analytiků z GigaOM se například mluví o dvoumiliardovém trhu pro aplikace pro televizory v roce 2015. Všechny tyto předpovědi se ovšem čím dál tím více blíží spekulacím a teprve čas nám ukáže, jak moc jsou tyto odhady přesné.


Zdroje

Chetan Sharma. (2010). Sizing Up the Global Mobile Apps Market. Chetan Sharma Consulting.
Klega, V., & Köppl, M. (25. 2 2011). Ekonomika aplikací. Chip, stránky 14-15.

No comments:

Post a Comment