Friday, April 11, 2014

Google glass


Na hodině byl popsán současný stav Google glass, jak po technologické tak i aplikační stránce.

Dále uvedeny problémy, které působí nepříznivě pro přijetí této technologie ve veřejnosti. Jako závěrem byli prezentováni současné největší konkurenti projektu Google glass i s tím jaké jsou jejich šance na úspěch.Prezentace

No comments:

Post a Comment