Friday, October 17, 2014

Historický vývoj GUI

V rychle moderní společnosti neexistuje člověk, který by nějakým působen nepřicházel do kontaktu s člověkem uměle vytvořeními zařízeními. A žádné takové zařízení by nemohlo pracovat bez nějaké interakce s člověkem. Někdo může namítnout, že existují stroje, které pracují zcela samostatně, a po uvedení do provozu se o ně nikdo nestará. To je samozřejmě pravda, ale i tak musí existovat nějaké uživatelské rozhraní minimálně pro zprovoznění, administraci, nebo údržbu.
Jak už bylo řečeno, pojem uživatelské rozhraní v sobě může obsahovat různé významy. Zaměřme se teď na společné znaky všech UI:
  • Prostředek obousměrné komunikace – neexistuje stroj, který by jenom přijímal příkazy. Vždy musí být někdo, nejčastěji ten, kdo příkaz zadal, informován o jeho provedeni, případně o neprovedení nebo chybě.
  • Nástroj vyrobený a navržený člověkem – veškeré vlastnosti systému byly, ať už chtěně nebo nevědomky, vložené člověkem.
Hlavním cílem je snadné ovládání systému a spokojenost uživatelů. Tento požadavek je v praxi často nemožné splnit. Každý uživatel je jedinečný a často to, co vyhovuje jednomu, se může zdát jinému absolutně nepoužitelné.
V celé historii výpočetní techniky se uživatelské rozhraní vyvíjelo stejně rychle, jako ostatní části výpočetní techniky. To je způsobeno zejména tím, že UI je těsně navázáno na používané technologie. Zároveň je potřebné si uvědomit, že návrh uživatelského rozhraní NENÍ grafický návrh.
Typické uživatelské rozhraní, a to až na výjimky, bez ohledu na jeho typ, typicky spotřebovává víc než 50% systémových prostředků a tím se stává jedna z nejdůležitějších součástí systémů. Mnohem důležitější je fakt, že přímo ovlivňuje vztah uživatele a systému a proto je vhodné mu věnovat dostatek pozornosti.
V prezentaci se podíváme na historický vývoj grafického uživatelského rozhraní.


prezentace

No comments:

Post a Comment