Friday, May 2, 2014

Jak bude řešen souborový systém v budoucnu?

S rozvojem SaaS a růstem počtu jeho uživatelů nevyhnutelně souvisejí i změny, které jsou vyžadovány na straně infrastruktury, která provoz softwarových služeb zajišťuje.
V prezentaci  mají čtenáři možnost získat přehled o základních souborových systémech a jejich nedostatcích. Na jejich základě je představen koncept moderních souborových systémů a systémy Sun ZFS a XFS jsou podrobněji představeny.

No comments:

Post a Comment