Friday, April 11, 2014

Jaká jsou nebezpečí sdílení personálních dat na sociálních sítích

Sociální sítě představují silný nástroj pro udržování kontaktů s lidmi, se kterými bychom ho za jiných okolností ztratili. Existují tematické sociální sítě, které dokážou sbližovat homogenní skupiny oddělené geografickými bariérami. Toto jsou pouze základní výhody sociálních sítí.
Bohužel sebou sociální sítě nesou i nebezpečí zneužití dat, které na nich uživatelé sami uveřejní. Následující prezentace by měla poukázat na nebezpečí zneužití osobních dat, případného čtenáře by měla přesvědčit o důležitosti hesla "think before you click" a poukázat na některé závažné případy publikované v médiích po celém světě.

Prezentace ke stažení

No comments:

Post a Comment