Friday, October 10, 2014

Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

Prezentace "Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu" je věnována aktuální otázce budoucnosti hudebního průmyslu. Hudební průmysl je odjakživa úzce spjat s technologickým pokrokem. První část prezentace je věnována historické křivce výnosů z hudebního průmyslu, která odráží postupný příchod technologických novinek. Druhá část prezentace shrnuje aktuální situaci hudebního průmyslu jak z pohledu technologického, tak i ekonomického. V závěru je prostor pro možnou diskuzi nad budoucností hudebního průmyslu jako takového.

Odkaz na prezentaci: Až do nuly, aneb konec hudebního průmyslu v přímém přenosu

No comments:

Post a Comment