Tuesday, May 13, 2014

Uspěla sociální síť Google+?

Sociální síť Google+ je již několik let v plném provozu bez omezení. Nakolik se naplnila velká očekávání, která s sebou v době zrodu přinášela? Je síť pouhým anti-facebookem, nebo je ve skutečnosti něčím víc? Prezentace se dále zabývá analýzou toho, co je vůbec sociální síť a v jakém případě se může prohlásit za úspěšnou.

No comments:

Post a Comment