Tuesday, June 12, 2012

Je koncept Privly smyslupný nebo jde jen o extrémní výstřelek ochránců soukromí?


Koncept Privly je open-source projekt, který přináší novou možnost řešení soukromí na internetu. Název služby je odvozen od „Shared Priv(ate)ly“ a vytvořil ji Sean McGregor, doktorand na Oregonské státní univerzitě.

O co tedy jde?

Hlavním cílem Privly je zajistit kontrolu uživatele nad svými daty a veškerým obsahem, který sdílí prostřednictvím sociálních sítí, posílá skrze emaily či zveřejňuje kdekoliv na internetu. Jak uvedl sám autor konceptu McGregor, jsou jen dvě možnosti jak řešit kontrolu nad svým soukromím při komunikaci na internetu a to, buď se jej vzdát, anebo je tady druhá možnost a tou je vzdát se veškeré on-line komunikace. McGregor proto vymyslel střední cestu a tou je koncept Privly.
Vaše data díky němu zůstanou jen vaše. Užíváním služeb jako Facebook, Twitter, Google a mnohých dalších přistupujete na jejich podmínky a tím jim dáváte právo dělat si s vašimi daty, které jejich prostřednictvím zveřejníte (či sdílíte), co uznají za vhodné. Privly dokáže ostatním znemožnit kontrolu nad vašimi daty.

Jak to dokáže?

Prostřednictvím instalace rozšíření prohlížeče zůstane váš obsah pouze vaším obsahem, a to díky jeho šifrování. Ti, kteří nemají toto rozšíření nainstalováno, vidí jen jednoduchý odkaz na váš příspěvek. Ostatní, co rozšíření prohlížeče mají, jsou schopni vidět váš příspěvek takový, jaký je, včetně veškerého obsahu. Rozšíření prohlížeče dokáže tento obsah „vytáhnout“ od druhé strany (uživatele) a ten je poté zobrazen např. na Facebooku či jiné sociální síti. Pro větší názornost je vše popsáno na obrázku níže.

Privly může:
  • sdílet či zveřejnit vaše data kdekoliv bez udělení přístupu k těmto datům vlastníku stránky
  • dát přístup či naopak zrušit přístup k vašim datům komukoliv a kdekoliv
  • dát „tvůrci“dat možnost tato data vlastnit.

Privly nemůže:
  • užívat nebo prodávat vaše data
  • poskytnout vaše data třetí straně
  • vlastnit vaše data.

Cílem Privly je tedy umožnit:
- udržet kontrolu na daty ať jsou kdekoliv
- možnost smazat emaily i po jejich odeslání
- sdílet data skrze sociální sítě, email, blogy, fóra při použití
  stejného zabezpečení soukromí
- zabránit vládám v omezování svobody projevu
- zabránit společnostem ve sledování vaší soukromé komunikace
- snadné použití moderních šifrovacích technologií

Je koncept smysluplný?

Odpověď závisí na více okolnostech. Především na tom, kdo by měl na tuto otázku odpovídat a na vztahu tohoto člověka k soukromí. Ne každý, kdo komunikuje prostřednictvím internetu, otázky soukromí řeší. Existuje spousta lidí, které nezajímá, co se s jejich daty, která ve velké míře zveřejňují, dále děje. Pravidla fungování sociálních sítí čte málokdo, a pokud je nezná, těžko bude nad takovými otázkami přemýšlet. Ztrátu soukromí dnes berou lidé často jako daň možnosti komunikovat a sdílet. Za sebe mohu říci, že hlavní myšlenky konceptu Privly pro mě smysluplné jsou. Jakýkoliv pokus o větší soukromí a tím i vyšší ochranu soukromých údajů vnímám vždy pozitivně.
Další věcí je ale samotné řešení konceptu. Jako vše, co je nové, má i Privly kromě svých výhod také některé nedostatky. Nedostatkem může být například to, že příspěvek, který je určen pro poslání emailem sice může být změněn nebo zrušen, ale není řešena správa verzí pro případ, že by byl po jistých úpravách použit několikrát. „Tvůrce“ příspěvku tak bude mít komplikovanější situaci. Nedostatků ale stejně tak i výhod by se dalo najít více.

Koncept Privly není rozhodně dokonalý, ale to se nedá říci téměř o ničem. Extrémním výstřelkem bych jej však určitě nenazvala. Jestli bude používán, těžko soudit. Svůj přínos však má už teď, protože i kdyby jej někteří uživatelé za extrémní výstřelek považovali, minimálně je donutí se nad otázkou soukromí a bezpečnosti dat na internetu zamyslet.

No comments:

Post a Comment