Sunday, May 8, 2011

Strategie Google v segmentu reklamy

Strategie Google v segmentu reklamy

Společnost Google Inc. generuje zisk především poskytováním reklam. Reklamy Google jsou vždy příslušné k informacím zobrazeným na dané stránce, jsou účinné a měřitelné. Tím se reklama Google stává užitečná, jak pro potenciálního zákazníka, tak pro inzerenta, ale samozřejmě také pro provozovatele stránky. Tato reklama je vždy pozičně odlišena od výsledků hledání. A v žádném případě nejsou prodávána lepší místa ve vyhledávání, tedy lepší umístění.

Google se snaží podávat co nejpřesnější výsledky jak vyhledávání, tak zobrazovaných reklam. K tomuto účelu slouží ukazatel CTR, který svým způsobem v konečném důsledku ukazuje relevanci reklamy k dané vyhledané frázi, nebo klíčovému slovu.

To, že Google poskytuje služby zdarma určitě není žádná benevolence, nebo vstřícnost tohoto giganta, naopak je to důsledně promyšlená strategie. Google tak získává informace o svých uživatelých, které pak využívá k poskytování nejlépe odpovídajících výsledů jak ve vyhledávání, tak v reklamách. A na dobře zacílené reklamy uživatele klikají. To přináší společnosti zisk.

PPC aneb inzerujte chytře
PPC(Pay Per Click) je převážně textová, někdy i grafická reklama standardizovaného formátu. Zobrazuje se ve vyhledávačích, ale také v samotném obsahu webových stránek. Vždy je vázána na klíčová slova a její cena vychází z aukčního principu. Zpoplatněná je částkou za kliknutí.Výhodou je cílení. Vaše reklama je zobrazována u určitých, vámi zvolených, klíčových slov. Když je pak toto slovo vyhledáno, tak se v pravém panelu na stránce Google zobrazí reklamy relevantní k danému klíčovému slovu. Cena se určuje formou aukce. Což znamená že vyhledávač zobrazí tu reklamu, za kterou je zaplaceno více. Toto tvrzení platí za jinak stejných okolností. Jsou ještě další faktory, které ovlivnují pořadí reklam(CTR, skóre kvality, relevance).

Hlavními reklamními produkty společnosti Google jsou AdSense a AdWords.

AdWords - buďte vidět
Inzerent vytvoří reklamu a zvolí klíčová slova, na která se má reklama zobrazovat. Samozřejmě je dobré a logické volit slova, která jsou s obchodováním příbuzná. Když pak uživatelé vyhledávače vyhledají na stránkách Google některé nastavených klíčových slov inzeranta, je možné, že se v pravém panelu na stránce zobrazí naše reklama. Proč říkám „je možné“? To proto, že záleží, jestli jsme nabídli za zobrazení reklamy více než ostatní inzerenti se stejným klíčovým slovem.

AdSense - vydělávejte obsahem
AdSense slouží pro provozovatele internetových stránek, kteří chtějí vydělávajt peníze provozováním reklamy na své webové stránce.
Jedná se o tisíce webů, od významných serverů, přes úzce specializované oborové weby, až k zahraničním webům cílených na české uživatele.

Odlišnosti PPC


AdSense je jeden ze způsobu, jak monetizovat web. Majitel webu se musí stát členem inzertního programu AdSense, poté vloží do svých stránek AdSense kód. Princip zobrazování reklam je založen na shodném kontextu dané obsahové stránky a PPC sestavy. O reklamní prostor na stránce se dělí několik inzerentů.

Zdroje:
Prezentace - Reklama v obsahové sít H1.cz
Prezentace- Školení PPC reklamy pro začátečníky - Ondřej Sova, H1.cz
CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE - http://czmi.cz/sluzby/internetova-reklama-bannery/google-adsense-adwords-ppc-cpa-affiliate/

1 comment:

  1. Easily Boost Your ClickBank Traffic And Commissions

    Bannerizer made it easy for you to promote ClickBank products by banners, simply go to Bannerizer, and get the banner codes for your chosen ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator Tool to promote all of the available ClickBank products.

    ReplyDelete