Friday, May 6, 2011

Možnosti služby Amazon EC2

Prezentace se zabývá možnostmi využití IaaS služby Amazon EC2 a jejími ekonomickými dopady na správu firemní infrastruktury.

No comments:

Post a Comment