Friday, May 6, 2011

Strategie Google v oblasti Google Maps / Google Earth

Počítačové mapy včera a dnes


Představte si, že jsou 90. léta a že máte za úkol nasadit silniční a satelitní mapy ve svém podniku. Pravděpodobně si mapy zakoupíte na CD a uložíte je do svého GISu. Mapy nejspíš nejsou kvůli omezené kapacitě CD moc detailní. Možná Vám mapu přivezl dodavatel na externím disku. V obou případech Vám ale mapa zabírala spoustu místa na disku. Pokud v mapě byla chyba, např. vesnička Horní Dolní byla špatně geograficky referencována nebo bylo u Prahy postaveno nové satelitní městečko a mapa přestala být aktuální, upgrade mapy nebyl snadný. Práce s mapou také ne. Zobrazování velkých satelitních snímků si zabralo podstatnou část výkonu procesoru a nějakou dobu trvalo, než se mapa zobrazila. V 90. letech to byla jediná možnost, jak mapy v podnikových informačních systémech využívat. Každá firma, která tyto mapy používá, je postavena před to, aby si mapu sama průběžně aktualizovala, aby si zajistila cachování pro častěji zobrazovaná místa (např. Václavské náměstí se zobrazuje častěji než již zmíněná fiktivní vesnička Horní Dolní) a každá firma si pro tyto mapy a příp. cache musí vyhradit podstatnou část diskového prostoru.

Právě tady je dobře zřetelný hlavní přínos cloud computingu. Pokud je správa podkladových map, jejich aktualizace a cachování outsourcovány do cloudu (vzhledem k tomu, že samotná podkladová mapa neobsahuje žádná firemní tajemství, strach z rizik tím opadává), je ušetřeno mnoho finančních i lidských zdrojů na straně zákaznických firem.

Ačkoli poskytovatelů těchto map je celá řada, hlavním inovátorem na tomto poli je bezesporu společnost Google se svými dvěma klíčovými aplikacemi - Google Maps a Google Earth.

Google Maps

Google Maps je webová aplikace, která nám umožní zobrazit si mapu, vyhledat na mapě adresu, příp. nějaký objekt, najít trasu mezi dvěma objekty a přepínat si mezi silniční mapou, satelitními snímky a dalšími podkladovými mapami.

Aplikace také obsahuje nový modul nazvaný StreetView. Tento modul nám umožní "procházet si" ulice některých měst po cca 2 metrových krocích a na každém takovém kroku se otočit na jakoukoli světovou stranu. Uživatelům to umožní lépe si představit okolí vyhledávaného objektu a snáze se k němu dostat. Na druhou stranu, fotografie obsahují záběry kolemjdoucích a příp. další objekty, což někteří lidé začínají vnímat jako ztrátu soukromí a v několika případech podali na Google stížnosti.

Pro integraci s jinými aplikacemi je připraveno Google Maps API ve variantách pro JavaScript a pro Adobe Flash. Díky tomuto API je možné do svých aplikací začlenit podkladové mapy i funkcionality pro překlad adresy na souřadnice a zpět (tzv. "geokóding"). API je možné využívat ve dvou variantách:
  • varianta Free bez SLA
  • varianta Premium s 99% SLA od 10 000 USD / rok (cena se může navýšit při větší zátěži)
Google Earth

Nástroj se původně jmenoval EarthViewer a byl vyvinut firmou Keyhole Inc v roce 2001. Roku 2004 jej zakoupil Google a přejmenoval na dnes již známý Google Earth. Jedná se o desktopový nástroj, který uživateli vizualizuje glóbus tak, jako by se na Zemi díval ze satelitu. Na tomto glóbu si kromě satelitních snímků můžeme zvýraznit různé cesty, hranice a další zajímavá místa. Aplikace umožní zobrazit 3D terén a dokonce i 3D budovy, které byly vytvořeny webovým nástrojem Building Maker, nebo sofistikovanějším Google Sketchup.

Dnes už je možné si ve většině prohlížečů po instalaci požadovaného pluginu zobrazit Google Earth přímo v prostředí Google Maps.

Strategie Google v oblasti map

Strategie by se dala popsat dvěma kroky (strategie se netýká pouze Google map, ale všeho, čím se Google zabývá):
  1. Popularizace - cílem je přitáhnout uživatele.
  2. Marketing - cílem je vydělat.
Google mapy jsou velice moderní a u uživatelů oblíbené. Díky tomu se rozšířily do jejich povědomí a není překvapením, že firmy, které chtějí být moderní a "in", poptávají svá mapová řešení postavená právě na technologii Google a leckdy si platí i Premium variantu s SLA (vzhledem k tomu, že Free varianta neumožňuje SSL přenos, leckdy je to pro firmy jediná možnost, jak mapy vhodně integrovat do svého webu). Hlavním zdrojem příjmů je ovšem zobrazení reklam v mapách.

Pohled do budoucnosti

Internetová mapa bude čím dál méně chápána jako dvourozměrný "silniční plánek" a čím dál víc jako digitální kopie reálného (a koneckonců i nereálného) světa. Využití geografického API (ať už jde o Google Maps API či o jakékoli jiné) pro integraci s GSM moduly na mobilních telefonech a se sociálními sítěmi poskytuje neskutečný potenciál, ať už pro potřeby reklamy, nebo lokačních služeb pro běžné smrtelníky. Je otázkou času, kdy si na svém smart phonu zadáme název své oblíbené značky piva, abychom dostali informaci o nejbližších restauracích a hospodách, kde námi oblíbené pivo točí...
1 comment:

  1. Bluehost is ultimately one of the best web-hosting company with plans for all of your hosting requirments.

    ReplyDelete