Thursday, May 5, 2011

Budúcnosť e-mailu a demonštrácia Google Wave

Priložená prezentácia obsahuje popis e-mailu ako komunikačného nástroja a taktiež jeho predpokladaný vývoj v blízkej budúcnosti. Druhá časť prezentácie je zameraná na predstavenie technológie Google Wave a popis možných príčin prečo sa zatiaľ nekonala revolúcia v oblasti online komunikácie a spolupráce.

No comments:

Post a Comment