Thursday, April 12, 2012

Proč se (zatím) v ČR neprosadily platby pomocí mobilních telefonů? Prosadí se?


Abychom mohli posoudit a říci, zda se mobilní platby u nás prosadily či neprosadily, je potřeba si nastínit co mobilní platby jsou a jaké druhy mobilních plateb máme.

Mobilní platby

Mobilní platba je taková platba, při které je použit mobilní telefon, který s pomocí různých technologií zaúčtuje částku transakce na vrub telekomunikačního, či jiného účtu, zákazníka. Musí se jednat o mobilní telefon. Jsou použity různé technologie, např. SIM Toolkit a SMS, hlas (Audiotex), datový provoz, Bluetooth, NFC, apod.

Platba je zaúčtována buďto na vrub účtu telekomunikačního operátora, či jiného účtu (např. běžného účtu, platební karty, virtuální karty, apod.).

Základní modely mobilních plateb:
  • Premium SMS založené na transakčních platbách
  • Mobilní internetové platby (WAP)
  • Bezkontaktní NFC (Near Field Communication)

Premium SMS

Tento způsob plateb je u nás asi nejznámější, téměř každý uživatel mobilního telefonu o něm slyšel, nebo ho dokonce někdy sám využil.  Služba se využívá například pro zaplacení jízdenky, nákupu aplikací či tapet pro mobil, parkování, aktivace a zpřístupnění služby na internetu, hlasování v soutěžích, ale i dárcovské SMS (DMS) a má mnoho dalších uplatnění.

Jsou to odchozí nebo příchozí SMS zprávy posílané nebo přijímané ze speciálních čísel, tzv. short kódů. Čísla jsou identická v sítích všech mobilních operátorů a slouží jako nástroj pro platbu pomocí SMS. Za samotné Premium SMS je v současnosti účtováno od jedné do 99 korun u Telefónica O2 a U:fon a od 1 do 600 Kč u T-Mobile a Vodafone. Cenu za zprávu lze snadno zjistit právě ze short kódu. Premium SMS se dělí do dvou skupin podle toho, zda je služba zpoplatněna při odeslání nebo při jednorázovém či pravidelném doručení.

SMS se odesílá na sedmimístné telefonní číslo ve tvaru 90A BC XY(Z), kde A vyjadřuje primárního administrátora služby (tabulka 3-2), BC pak kód provozovatele služby a XY případně Z vyjadřují cenu odesílané SMS v korunách.

 

 Mobilní operátoři poskytují pouze svou infrastrukturu, ale nezajišťují žádné služby. Velkým záporem je to, že podíl operátorů na zaplacených službách se pohybuje okolo 50 % z ceny PR SMS. Mobilní agentura, která danou službu zprostředkovává, si vezme 20–30 % a pouze zbylých 20–30 % je určeno vlastníkovi provozované služby.


Nakolik jsou Premium SMS služby využívány?

 Mobilní internetové platby (m-Platby) přes WAP

Umožňuje uživatelům platby za služby či zboží prostřednictvím mobilního telefonu (wap, mobilní internet a internet). Nabízí jednoduché, rychlé a bezpečné řešení on-line plateb, které využívá platební bránu umístěnou na internetových stránkách. Způsob úhrady je vhodný například pro prodej vstupenek na hudební a sportovní akce, nabídku pojištění, e-shopy nebo herny. Platby jsou uživatelům strhávány buď z kreditu předplacené karty, nebo přičteny k vyúčtování u tarifních klientů.

Uživatel zvolí na stránce, kde provádí nákup, možnost zaplacení prostřednictvím m-platby, dále je přesměrován na platební bránu operátora. Po připojení na bránu je vyzván k potvrzení platby za objednaný produkt nebo službu. Po potvrzení platby je informován na displeji telefonu a zároveň obdrží konfirmační SMS o uskutečněné transakci a nakonec je přesměrován zpět na stránky, na kterých nákup inicioval.
m-Platby nabízí všichni operátoři na českém trhu. Jedná se ovšem převážně o mikrotransakce v řádu několika stovek korun. Horní limity bývají okolo 1500Kč za transakci. Škála nabízených produktů a služeb od obchodníků však není nijak závratná.

Bezkontaktní NFC platby (Near Field Communication)

 
Near Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. Technologie NFC pracuje na radiové frekvenci 13,56 MHz a disponuje přenosovými rychlostmi od 106 do 848 kbit/s. Zařízení se dělí na aktivní a pasivní, kdy aktivní zařízení vytváří své vlastní RF pole a pasivní zařízení pouze získává energii z aktivního, pokud je v jeho blízkosti. NFC komunikace vždy zahrnuje iniciátora a cíl. Iniciátor vždy vyšle nejdříve příkaz a cíl mu následně pošle odpověď. Iniciátor může být jedině aktivní zařízení, kdežto cíl může být aktivní i pasivní.

Laicky řečeno: telefon v sobě bude obsahovat NFC zařízení (chip), na kterém budou uloženy informace ohledně vašeho bankovního účtu. Při částkách do 500Kč nebude potřeba autorizovat platbu a částky nad 500Kč vyžadují zadání PIN kódu. Rozdíl oproti platební kartě je ten, že mobilní telefon vlastní téměř každý a mobilní operátoři mají vybudovanou dostatečně silnou infrastrukturu. Obchodníkům tedy stačí pouze vlastnit zařízení určené ke zpracování plateb, ale nemusí mít přímé spojení s finančními institucemi. To pro něj samozřejmě nese nižší náklady na vybudování tohoto způsobu plateb. 

NFC platby v ČR:
 
Zatím čekají na své uvedení mezi obchodníky a spotřebitele. V loňském roce, proběhl pilotní projekt v řetězcích Globus. Bohužel valná většina lidí nemá o tomto způsobu plateb tušení. A dokud se obecné povědomí nerozšíří, nebude tu zájem ani potřeba využívat platby mobilním telefonem, i když často vlastníme i více než jedno takové zařízení.

NFC platby ve světě:
 
Na rozdíl od ČR tento druh mobilních plateb je ve světě poměrně rozšířený a to i na místech, kde bychom jej moc nečekali. NFC platby jsou standardem určitých služeb na Taiwanu nebo v Singapuru, ale i v Americe. Může za to jak technologická zralost země, tak ochota obchodníků rozšiřovat služby svým zákazníky a uspokojit jejich potřeby v oblasti plateb. 

Proč se tedy NFC platby zatím neprosadily u nás? Důvodů vidím hned několik:

1) Kdo bude hlavním provozovatelem služby
Tuto službu by neprovozoval jen jeden subjekt, ale musely by se na ní podílet minimálně dva. Jedním je operátor, který disponuje vybudovanou telekomunikační sítí, a tím druhým je banka, která obsluhuje bankovní účty svých klientů. Tito dva giganti nejsou schopni se dohodnout, kdo z nich je pro službu důležitější a čí vlastně potenciální klienti budou. Jestli banky nebo operátora. Matematika je jednoduchá, oba chtějí z této nové technologie získat co největší zisk. Takže pokud bude vlastníkem služby banka, potečou peníze do kapsy bankám. Operátoři zas argumentují tím, že bez nich by to nešlo. K žádné dohodě zatím nedošlo a v tomto ohledu je to u nás na mrtvém bodě.

2) Jednání bank a operátorů při zneužití služby
Lidé nemusí být ochotni tuto službu využívat, protože české banky a čeští operátoři přistupují ke svým klientům dost rezervovaně a neochotně v případě zneužití platebních prostředků. Na mysli se má to, že klient přijde reklamovat transakce, které neprovedl, ale jeho jménem byly platební nástroje zneužity. Pokud nemáme skvělé pojištění či jinou páku, tak se tyto instituce zdráhají vracet finanční náhradu poškozenému. Dle dostupných informací k tomu v mnoha okolních zemích přistupují zcela obráceně. Po nahlášení zneužití vrací banky poškozenému zneužitou částku bez větších komplikací co nejdříve, protože ony jsou těmi, které mají za provedené platby odpovědnost. (kartami se platí jakékoliv částky bez nutnosti PIN kódu, či podpisu atd.)

3)Cena za tuto službu
Podíváme-li se na to, jaké částky si operátoři účtují za Premiové SMS, tedy jeden druh mobilních plateb, dá se očekávat, že i zde bude k výsledné částce k zaplacení připočítávána suma za poskytnutí NFC služby. Komu by se ale chtělo platit více než je skutečná výše jeho nákupu. I zde vidím riziko, že se operátoři či banky budou chtít obohatit na úkor klienta, jak je jejich zvykem. Proto je celkem pochopitelné, že zákazníci budou preferovat současné platby kartou, nebo v hotovosti.

4)Technická gramotnost a důvěřivost uživatelů
V České republice je stále vysoké procento lidí, kteří stále nemají důvěru v nákupy platební kartou, nákup na internetu a věci s tím spojené. Stále si nezvykli na tento způsob platby, a v případě, že by jim byla nabídnuta další technická možnost, s velkou pravděpodobností by trvalo velmi dlouho než by ji začali využívat a vnímat ji jako bezpečnou. V tomto ohledu jsem dosti skeptický. Nehledě na to, že v jednom kuse z médií slyšíme o odposleších mobilních telefonů politiků a vlivných osobností. Z toho si můžeme udělat závěr, že nabourání do mobilního zařízení není nic složitého. Tak proč tam mít celý svůj bankovní účet. To platbám pomocí mobilního telefonu taktéž moc nepřidá.
I když se zdá, že použití služby je jednoduché, neznamená to jednoduché pro všechny. Použití služby je podmíněno chytrým telefonem, a dnes a denně se nejen v zaměstnání setkávám s velkým procentem lidí různých věkových kategorií, kteří právě s tímto zařízením silně bojují a zařízení přitom vlastní rok či déle. Proto i v tomto případě klesá základna potencionálních uživatelů NFC plateb prostřednictvím mobilních telefonů.

5)Nedořešený způsob plateb (on-line i off-line)
NFC platby je možné provádět jak přímým kontaktem s bankou (on-line platba), tak je možné i platit nepřímo (off-line platba). Off-line platba je v podstatě elektronická peněženka, kde si člověk předem dobije částku a z té se mu pak při platbách odečítá. Zde jsou hlavními nedostatky možnost zcizení takového zařízení. On-line platby lze zablokovat, ale přednabitou peněženku nikoliv a tedy přicházíme o všechnu hotovost na ní uloženou. Dále je na vážkách důvěryhodnost obchodníka, protože on-line platby autorizujeme, ale v případě elektronické peněženky je možnost odčerpání veškeré dostupné hotovosti bez vědomí zákazníka.

Pozitiva, která tato mobilní služba nabízí, se však dají nalézt taktéž:


 1) V první řadě je to zajímavé pro obchodníky. Nabízet možnost NFC platby je pro ně finančně nenáročné. Stačí jim pasivní zařízení pro přenos informací potřebných k platbě vyslaných do telefonu a o zbytek se postará právě mobilní zařízení zákazníka. Takže velkou část nákladů nese operátor (mobilní sítě), další část nese zákazník (mobilní telefon). V podstatě obě tyto části jsou již k dispozici.

2) Výhodné pro malé i velké platby – automaty na kávu, parkovací automaty a všude tam kde je potřeba platit drobnými částkami, člověk zrovna nenosí plné kapsy kovových mincí.

3) Obrovská dostupnost – žádné koncové zařízení nemusí být on-line, stačí pouze zdroj energie a čtečka

4) Nemusí to však skončit jen u plateb.NFC dostane celou vaší peněženku do telefonu, který bude ještě chytřejší. Platební karty, věrnostní karty, řidičský i občanský průkaz, jízdenky pro MHD nebo třeba průkazku do práce nebo do školy.

Závěr:

  Ze získaných informací a vlastních zkušeností se nedá říct, že by se mobilní platby neprosadily, jak je to možné pochopit ze zadání práce. Mobilních plateb je více druhů, některé se dle mého prosadily více, jiné méně a na některé se zatím čeká. Neřekl bych, že jsou „úspěšně“ nasazeny mikroplatby pomocí Premium SMS, ale nebojím se tvrdit, že z uvedených možností jsou nejrozšířenější. NFC platby jsou u nás teprve v počátcích. Již proběhly pilotní projekty (Globus ve spojení s O2) a na výsledky z nich plynoucí se zatím čeká. Zda očekávání naplnily či nikoliv, se neví.

Myslím si, že NFC platby se u nás jednou taktéž prosadí, ale nebude to dříve, než přestanou být české banky i operátoři chamtiví, a najdou společnou řeč a ochotu tuto záležitost řešit. To vidím jako největší překážku. Že se bude začínat s poměrně malým počtem uživatelů, je celkem pochopitelné, avšak jakmile se zbavíme přežitků z obav v bezhotovostní transakce, tak tato čísla porostou. Nejsnazší to budou mít dle mého názoru právě obchodníci, a pokud by přišel tlak na zavedení NFC plateb právě z této strany, mohlo by to proces nasazení lehce urychlit. 


Zdroje:

1 comment:

  1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde 1,000,000y klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

    Výměna kdekoli - Váš čas je peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    ReplyDelete