Wednesday, February 24, 2010

Počátky komerčního software

Historické souvislosti
 • 1975 založení společnosti Microsoft
 • leden 1975 MITS Altair první skutečně úspěšný mikroprocesor
  • 10 000 prodaných kusů
 • Altair BASIC -- interpret pro BASIC pro mikroprocesor Altair
  • 3-man year vývoje
 • Homebrew Computer Club -- založený 1975
  • uživatelé pracovali na svém operačním systému a sdíleli svou práci v rámci klubu

Faktem je, že doba 70. let byla určujícím obdobím v procesu formování počítačů do podoby, v jaké je známe nyní. Vzpomeňme etapy vývoje PC. Nejprve jsme se nacházeli v éře sálových počítačů, to se bavíme o období po 2. světové válce, poté jsme se díky miniaturizaci přesunuli do doby osobních počítačů, ale otázkou je, jestli o dnešku můžeme mluvit jako o době SaaS. Pokud zůstaneme ještě v historii, je zjevné, že nositelem pokroku byl právě hardware. Z minulosti se musíme učit, přítomností žít a budoucnost utvářet. Dovolím si předběhnout pár odstavců a tvrdit, že další pokrok právě k SaaS může vést pouze přes pokrok v hardware. Od sálových počítačů jsem k osobním počítačům urazili markantní cestu, ale urazili jsem podobně významnou vzdálenost od osobních počítačů právě k "mobilním zařízením"?

Bill Gates (Microsoft) a MITS
 • implementace jazyka BASIC pro společnost MITS
 • Microsoftu půjde část sumy z prodeje každého stroje s Altair BASIC až do celkové maximální výše $180 000
 • exkluzivní licence Altair BASIC pro MITS na dobu 10 let
 • Bill Gates pouze kontraktorem MITS
 • Paul Alen odešel do MITS jako Director of Software

Bill brzy vycítil možnosti, které mu jeho znalost IT / programování nabízí a spolu s Paulem Alenem se dali na programování interpreta pro mikroprocesor Altair. Díky rozmachu a zpřístupnění "osobního" pc širšímu okruhu uživatelů se otevřel nový trh. Proto uzavřel exluzivní smlouvu s MITS.
Díky jeho členství v Homebrew Computer Clubu zjistil, že software si lidé povětšinou nekupují, ale mohou ho využívat i bez zakoupení programu s hardwarem (rozuměj nelegálně). Proto následoval jeho otevřený dopis, kde se Bill snažil argumentovat důvody, proč je nutné za software platit.

Argumentace Billa Gatese
 • Důležité pojmy
  • Hobbyist
   • amatér, zájemce o IT (ne firma, ne instituce)
  • Hobby market
   • trh pro “zájemce o IT” (ne firmy, ne instituce)
 • Bez dobrého software je "hobby" počítač k ničemu
 • Samotné programování zabírá pouze část procesu dodání kvalitního software (další práci na něm tvoří zlepšování, ladění a dokumentace)
 • Pozitivní feedback od stovek lidí, přesto sotva 10 % uživatelů si BASIC zakoupilo => ocenění práce na Altair BASIC pod $2/hodinu
 • Hardware se platí software nikoli -- Je to správné?
 • Je fér nedostat za svou práci zaplaceno?
 • Bez ocenění práce je velmi malá motivace produkovat software pro trh “zájemců o IT”
 • Krádež duševního vlastnictví
 • Vydělávat na krádeži je špatné (přeprodávaný software)
 • Peníze z prodeje software se využijí na najmutí programátorů, a to povede k lepšímu software

Jeho argumentace je zajímavá z několika důvodů.
Dalo by se říct, že se sám zřekl práva na software po dobu 10 let, na které "propůjčil" exkluzivitu právě společnosti MITS. On sám, potažmo Microsoft, mohl software prodávat za úplatu?
Pokud ne, měl by mít tedy zájem na tom, aby se spolu s hardware prodával i jeho software. Ale společnosti MITS šlo především o prodej svého hardware.
Cena nastavena pro koupi samostatného Altair BASIC byla nastavena velmi vysoko. Trh byl malý, málo odběratelů a relativně velká náklady na výrobu hardware a software. To se muselo zákonitě promítnout do jejich ceny.
Obchodní model té doby je tedy hardware-centric. Samozřejmě... Je tomu tak i dnes... Spolu s hardware roste prodej software. Řečeno jinak: čím širší trh hardware, tím větší trh pro software.

Život v paralelách a útržcích
 • Dostupnost software a hardware je dnes úplně jinde
 • Přirozený vývoj si prochází stále stejnými etapami
 • Malý trh – vysoké ceny a málo kupujících (nižší zisk)
 • Trh se zvětšuje – menší ceny, ale více kupujících (vyšší zisk)
 • Samozřejmě jako ekonom bych měl dodat, že toto platí při elastické poptávce. A já bych směle tuto poptávku označil za elastickou, tedy že snížením ceny / zvětšením množství se zvýší zisk.
 • Klesající ceny
 • Korporace / domácí uživatelé (Užití diskriminace?)

Napadá mě vývoj "trhu" s hudbou. Vzpomeňme na dostupnost hudby a její postupnou provázanost s gramodeskami, kazetami a CDčky, to mluvíme o té "ranné" fázi. Všechny tyto nosiče (a také obsah) byly relativně drahé. Nebyl problém si opatřit kopii, ani nebyl problém na kopírování CD vydělávat, i když by se to nebylo úplně správně. S dalším rozvojem se ale téměř dokonale odstranil problém s profitováním třetích osob na přeprodávání hudby (vy víte kým). Teď je hudba dostupná všude / její ceny klesly také díky správným obchodním modelům, které odrážejí chování spotřebitelů. Že by zde zase zafungovala stará dobrá elasticita a my získali win-win (alespoň morálně)?
Hudba je dnes prakticky nezávislá na hardware, ale zase jen protože rozvoj byl umožněn právě pomocí hardware. A proto máme hudbu (rozuměj MP3) v telefonech, mp3-přehrávačích, počítačích, noteboocích...

Dočkáme se podobného modelu v SaaS?
(Podívejme se na SaaS jako na statek s konkrétními vlastnostmi!)

Jeden z praxe na závěr a trochu mimo: Osobně používám software Evernote na zaznamenávání poznámek. Klient je dostupný pro různý hardware (myšleno zařízení). Můžu mít Evernote na mobilu (a je mi jedno, ať je to iPhone, Windows Mobile, BlackBerry nebo SmartPhone s Androidem) a v počítači a je mi opět jedno, jestli používám nějakou linuxovou distribuci, Mac OS X nebo Windows.

Zdroje fakt z en.wikipedia.org/wiki

No comments:

Post a Comment