Tuesday, December 11, 2012

X-Lens

Prezentace o vnímání rozšířené reality prostřednictvím kontaktních čoček.

Prezenatace o X-Lens.

No comments:

Post a Comment