Friday, December 14, 2012

Smart offers

Služba Soffer rieši problém relevantnej ponuky, ktorá je založená na zohľadnení kontextu (čas, poloha, podobnosť zákaznikov). Táto ponuka prichádza zákazníkovi vo forme upozornenia priamo na mobilne zariadenia v čase keď sa rozhoduje čo nakúpiť. Zákazník si sám určuje obchody, od ktorých chce dostávať ponuky. Na trhu existuje mnoho podobných riešení. Medzi najzaujímavejšie patria SquareKey RingGoogle WalletPassbookbellyStamp Me, ... Hlavnou konkurenčnou výhodu Soofer je zohľadnenie kontextu miesta, času a reakcie zákazníka na ponuky. Nestane sa tak, že zákazník dostane pri vstupe do nákupného centra 20 ponúk, aj keď podľa predajcov sú všetky určené práve pre neho. Soffer rozhodne, ktoré z týchto ponúk sú pre zákazníka najrelevantnejšie.

Odkaz na prezentáciu.

No comments:

Post a Comment