Thursday, December 13, 2012

Manga vydavatelství

Jako prezentaci business plánu jsem připravil návrh služby v cloudu s webovým i nativním přístupovým rozhraním, která by umožňovala přístup k manze přeložené do češtiny.
Odkaz na prezentaci

No comments:

Post a Comment