Friday, October 12, 2012

IBM Watson


V rámci předmětu Informační technologie v době Software as a service jsem spracoval téma IBM Watson. 

Zaměřil jsem se na popis technologie, její možné přínosy v budoucnosti a zhodnocení zda je na trhu v současné době nějaká konkurence.

Moji prezentaci můžete nalézt v následujícím odkazu:

https://docs.google.com/presentation/d/11mQxY_YD0TN3WCktngylKErqZ66EvqPgqhIT3VNfj7k/edit

No comments:

Post a Comment