Thursday, April 4, 2013

Kindle půjčuje knížky. Je to cesta do budoucna, nebo slepá větev?Obsah:
  1. Možnosti půjčování knih na Kindle
  2. Odhad podílu knih, které lze půjčit
  3. Srovnání systémů půjčování konkurence (Barnes & Noble, Google, Apple)
  4. Půjčování knih bez DRM a se social DRM
  5. Související patenty a cesty do budoucna
Závěry:
  • DRM se u (většiny) knih udrží, prodej knih je ziskovou činností, kterou nelze nahradit jinou ziskovou hodnotou jako např. u hudebních koncertů
  • Autoři, vydavatelé a prodejci nemají zájem na implementaci smysluplného systému půjčování, protože by nebyl ziskový a pouze jim zvyšoval náklady
  • Amazon ani Barnes & Noble nejsou ve stavu, kdy by mohli investovat do zbytečností
  • Půjčování elektronických knih s DRM se nezlepší v blízké budoucnosti
  • Největší (zanedbatelný) potenciál pro změnu je na straně Applu, ale kromě obecně nejasného směřování firmy mu chybí finanční motivace

No comments:

Post a Comment