Wednesday, November 21, 2012

Zaniknou v budoucnu vyhledávače a budou nahrazeny přímým "sémantickým" vyhledáváním?

Prezentace je věnována tématu sémantických vyhledávačů. Pokouší se odpovědět na otázku, zda v budoucnu zaniknou dnešní vyhledávače a budou nahrazeny sémantickými. V prezentaci je shrnut historický vývoj sémantických vyhledávačů, představeny dnes dostupné technologie z této oblasti a nahlédnuto na jejich možný budoucí vývoj.

Pod prvním odkazem je k dispozici původní prezentace. Pod druhým je prezentace doplněná o více informací, které byly řečeny ústně.

No comments:

Post a Comment