Saturday, November 10, 2012

Má sociální síť Google+1 šanci uspět? Jaké myšlenky jsou hodnotné, jaké ne?

V rámci předmětu Informační technologie v době Software as a Service jsem zpracoval jedno z navrhnutých témat "Má sociální síť Google+1 šanci uspět? Jaké myšlenky jsou hodnotné, jaké ne?"

Zaměřil jsem se především na své zkušenosti. Popsal jsem výhody i nevýhody jednotlivých sociálních sítí a zkusil předpovědět, jakou mají tyto sítě budoucnost.

Má sociální síť Google+1 šanci uspět? Jaké myšlenky jsou hodnotné, jaké ne?

No comments:

Post a Comment