Friday, November 15, 2013

Foodsharing

Foodsharing je mobilní a webová aplikace, která reaguje na jeden z největších problémů moderní doby, kterým je plýtvání jídlem. Množství jídla, které skončí na skládce je alarmující. Přibližně jedna polovina pochází z potravinových řetězců a druhá polovina je z domácností. Foodsharing umožňuje domácnostem jednoduchou alternativu k vyhození – darování.

Obsah:
Plýtvání jídlem
Foodsharing
České projekty
Zahraniční projekty
Zdroje

Prezetaci najdete zde.

No comments:

Post a Comment