Thursday, October 10, 2013

Projekt Google Glass

Prezentace se zabývá přiblížením projektu Google Glass. V první kategorii je popsána samotná technologie, poté je zmíněna historie projektu. Na závěr jsou zmíněny zajímavosti a je řešena otázka, zdali je možné masové rozšíření chytrých brýlí v budoucnu.

Obsah


Co jsou Google Glass
Historie projektu
Zajímavosti
Budoucnost chytrých brýlí

Prezentaci najdete zde.

No comments:

Post a Comment