Thursday, October 6, 2011

Konec tradiční televize - nástup videa on demand?

První pokusy s přenosem obrazu na dálku spadají už do přelomu předchozího století. Je video on demand jen další buzzword, nebo o technologii s budoucností? V prezentaci jsou porovnány principy lineárního terestriálního vysílání a principy videa on demand. Jako reprezentanti z poskytovatelů VOD byly vybrány firmy Netflix a Google. Prezentace je dostupná online pomocí prezentačního nástroje Prezi:

http://prezi.com/grcgllle_gah/konec-tradicni-televize-nastup-videa-on-demand/

No comments:

Post a Comment